Prismatch på sammenlignelige varer i DanmarkPrismatch på sammenlignelige varer i Danmark
Bestil før kl. 14.00 - så sender vi i dagBestil før kl. 14.00 - så sender vi i dag
Danmarks største udvalg inden for NO DIGDanmarks største udvalg inden for NO DIG
Vi uddanner dig, inden du tager på opgaveVi uddanner dig, inden du tager på opgave

Privatlivspolitik

Vi respekterer og passer på din persondata

Personoplysninger på kunder

 • Hos Lauridsen Rørteknik A/S (herefter ”vi”) behandles udelukkende persondata af almindelig karakter, når det gælder kunder. Dvs. at vi kun har navn, e-mail, adresse, telefonnummer samt data af lignende karakter, der skal til for, at vi kan levere og opfylde de services, som kunden efterspørger.
 • Persondata oprettes, når en erhvervsvirksomhed anmoder om at blive oprettet som kunde (enten via henvendelse på telefon, e-mail eller via www.lrt.dk) og samtidig ønsker kontaktpersoner tilknyttet. Kontaktpersoner oprettes med navn, telefonnummer og erhvervsmæssig e-mailadresse.
 • Når en kunde oprettes i systemet, oprettes denne af administrationen. Ved enhver oprettelse er der hæftet oprettelsesdato på kunden. Hvis en kunde ikke har været aktiv i +5 år, fjernes kundens persondata fra systemet ved årets udløb. Vi lever dermed op til bogføringslovens krav om at gemme regnskab og bilag i 5 år fra årets udløb.
 • Alle ansatte i virksomheden har adgang til kundedata på vores hosted server-løsning. Formålet hermed er, at alle i virksomheden skal kunne betjene kunderne.

Datastrøm på kunder

 • Al kundedata er placeret på en server fysisk beliggende hos vores IT samarbejdspartner: NHC, Priorsvej 21, 8600 Silkeborg. Serveren kan kun tilgås af virksomhedens ansatte samt vores IT samarbejdspartner via et brugernavn og en adgangskode. Der er restriktioner på, hvilke foldere den enkelte medarbejder kan se. Dette afhænger af medarbejderens rolle i virksomheden.
 • Der køres en daglig backup af al data på serveren til en Microsoft server fysisk beliggende i Holland.
 • Vi anvender Facebook til Cross-domain tracking, hvorved dataen overføres til 3. land, herunder USA. Dataen placeres hos Facebook, 4 Grand Canal Square, Grand Harbour, Dublin Ireland. 
 • Vi anvender Googles systemer med det formål at lave søgemaskineannoncering, sporing af brugere på website, splitteting af elementer onsite, indlejring af tags og kode onsite, dashboard rapportering og datavisualisering, videoannoncering og upload af videoer til deling med brugere.  

Dokument om oplysningspligt

I følgende afsnit beskrives ydermere, hvordan vi behandler persondata i Lauridsen Rørteknik A/S, formålet med behandlingen samt dine rettigheder ift. indgivelse af klager.

Generel information

Ifølge Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46/EC (Databeskyttelsesdirektivet) og Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen), har du ret til at blive informeret om, hvilke personoplysninger vi, Lauridsen Rørteknik A/S, DK21795178, indsamler og behandler.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Det kan f.eks. være navn, adresse, telefonnummer eller IP-adresser.

Når vi indsamler personoplysninger om dig, sikrer vi altid, at dette sker på en klar og tydelig måde, så du er bekendt med, hvilke former for oplysninger, der indsamles og hvorfor oplysningerne indsamles.

Oplysningerne behandles fortroligt og videregives kun til vores samarbejdspartnere og koncernforbundne selskaber, hvis det har et nødvendigt formål, eller offentlige myndigheder, hvor dette er lovbestemt. 

Med henblik på at sikre at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen er Lauridsen Rørteknik A/S defineret som den dataansvarlige, der indsamler dine data. Hvis du har spørgsmål angående disse vilkår eller tilsvarende, er du altid velkommen til at kontakte os: 

Lauridsen Rørteknik A/S
DK27124690
Ambolten 1

6800 Varde

+45 7516 9031, info@lrt.dk, www.lrt.dk

Samtykke

Når du køber varer eller serviceydelser (både i fysiske butikker, pr. telefon eller online) hos os, eller browser på vores hjemmeside, giver du samtykke til, at dine personlige oplysninger indsamles, og du accepterer derved disse vilkår. Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til os pr. post til adressen Ambolten 1, 6800 Varde eller pr. e-mail info@lrt.dk.

Såfremt du vælger at tilbagetage dit samtykke, skal du være opmærksom på, at det muligvis kan medføre indskrænkninger i de services vi kan tilbyde, f.eks. fremsendelse af nyhedsbreve.

Du skal endvidere være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde vil være berettiget til at fortsætte behandlingen af dine oplysninger, selvom du trækker dit samtykke tilbage, og den behandling, som baseres på samtykket, udløber. Hovedsageligt behandler vi dine oplysninger for at opfylde en aftale, som du er en part i, og for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven og hvidvaskningsloven.

Hvornår indsamler vi personoplysninger

Vi registrerer og gemmer de oplysninger, du giver til os, når du indgår en aftale med os, hvad enten dette sker fysisk, online, via post eller telefon. Vi registrerer hermed dine oplysninger i forbindelse med det ene formål at levere en vare eller ydelse og for at overholde gældende lovgivning. 

Vi indsamler derfor personoplysninger på følgende måde:

 • Når du køber varer eller serviceydelser (både fysisk, online, via post eller telefon),
 • Når du bestiller kataloger eller tilmelder dig vores nyhedsbrev,
 • Når du interagerer med os, f.eks. når du fremsender e-mails, og
 • Når du deltager i konkurrencer.

Vi bruger herudover videoovervågning på vores matrikel, hvilket er for at sikre tryghed for vores medarbejdere og for at forebygge kriminalitet. Videoovervågningen foregår udelukkende udenfor.

Formål med indsamling

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til at drive vores forretning, levere og udvikle kvaliteten i vores produkter og gøre din oplevelse bedre, når du handler eller interagerer med os.

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til følgende:

 • Behandling af dit køb og levering af dine varer eller tjenesteydelser,
 • Servicering og rådgivning af dig,
 • Interaktion med dig,
 • Fremsendelse af nyhedsbreve eller kataloger, såfremt der er givet samtykke hertil
 • Orientering om udfaldet af en konkurrence,
 • Markedsføring, samt
 • Opfyldelse af lovkrav.

Site tracking

Er du tilmeldt vores nyhedsbrev har vi mulighed for at spore dine aktiviteter på www.lrt.dk. Dette giver os mulighed for at fremsende nyhedsbreve baseret på din adfærd online. Dette gør vi, fordi vi ønsker at sende dig relevant markedsføringsmateriale. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvis ikke du ønsker, at vi sporer din adfærd.

Opbevaring af persondata

Når du køber varer eller serviceydelser hos os, vil vi som udgangspunkt opbevare dine personoplysninger i 5 år + løbende år i henhold til reglerne i bogføringsloven. Oplysningerne kan dog i nogle tilfælde opbevares længere, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser eller for at håndhæve vores aftaler.

Øvrige oplysninger, der indsamles og behandles, vil ligeledes blive opbevaret i 5 år, medmindre der består en salgs- eller servicemæssig relation mellem dig og os, der i din interesse gør det nødvendigt at opbevare personoplysningerne længere. Herudover vil de også blive opbevaret i en længere periode, såfremt det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser eller håndhæve vores aftaler.

Persondata til tredjeparter

Vi sælger, offentliggør eller viderebringer som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til en tredjepart uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt for at fuldføre en aftale eller transaktion og nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende dansk lovgivning.

For at kunne opfylde en aftale, vil det dog være nødvendigt at viderebringe dine oplysninger til vores samarbejdspartnere for at kunne levere vores varer eller tjenesteydelser til dig.

Endvidere kan dine personoplysninger blive overført til koncernforbundne selskaber.

Som dataansvarlig, er det vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt, og vi stiller derfor høje krav til vores samarbejdspartnere, for at sikre os mod misbrug af oplysningerne.

Automatiske afgørelser

Der vil som udgangspunkt ikke blive truffet automatiske afgørelser, når du handler med os. Når vi giver kredit eller du optager et lån igennem en af vores samarbejdspartnere, vil der dog ske en automatiseret afgørelse, hvor der uden menneskelig indblanding vil blive taget stilling til, hvorvidt vi kan yde kredit, eller du kan optage et lån.

Cookies

Cookies er små tekstfiler, der giver mulighed for at lagre oplysninger, og som indeholder bogstaver og tal som gemmes på din computer. Disse cookies gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner du anvender og besøger. Vi anvender cookies for at give dig en bedre oplevelse, når du møder os digitalt. 

Dine rettigheder

Som kunde hos os kan du ved forespørgsel til info@lrt.as få indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data, og hvem, der modtager data om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. 

Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet.

Klage

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger. Klage skal indgives til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K