Prismatch på sammenlignelige varer i DanmarkPrismatch på sammenlignelige varer i Danmark
Bestil før kl. 14.00 - så sender vi i dagBestil før kl. 14.00 - så sender vi i dag
Danmarks største udvalg inden for NO DIGDanmarks største udvalg inden for NO DIG
Vi uddanner dig, inden du tager på opgaveVi uddanner dig, inden du tager på opgave

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden.

Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten vi bor på. FN’s verdensmål består af 17 forskellige mål, som man ønsker at indfri frem mod 2030.

Hos Lauridsen arbejder vi aktivt med Verdensmål nr. 7 og nr. 12.

Mål 7: Bæredygtig energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. Med befolkningstilvæksten stiger behovet for energi, som sætter vores økosystemer under pres. Brug af fossile brændstoffer vil øge klimaforandringerne, hvorfor der er brug for bæredygtige energikilder.

 

Mål nr. 7: Sådan gør vi

Solceller og LED-belysning

Vores forventede strømforbrug i Varde reduceres med 33%

Vi ønsker at drive vores virksomhed vha. bæredygtige energikilder. Lauridsen har investeret i solenergi, som mere end svarer til forbruget af strøm på vores fabrik i Polen samt vores lokation i Varde. Ved at investere i solenergi skaber vi et udbud af ”grøn” strøm, som kan erstatte den ”sorte” strøm. Vores investering i solceller linker ind i delmål 7.2, hvor ambitionen er at andelen af vedvarende energi i det globale energimix skal øges væsentligt. Derudover køber vi al vores strøm gennem Natur-Energi, som udbyder certificeret strøm fra vedvarende danske kilder. Endelig har vi optimeret vort energiforbrug ved at investere i LED belysning. En investering som reducerer vores forventede strømforbrug i Varde med 33%. Dette initiativ stemmer overens med delmål 7.3, som fordrer at den globale hastighed for forbedring af energieffektivitet skal fordobles frem mod 2030. Lauridsen forventer at kunne energioptimere yderligere frem mod 2030.

Kort og godt 

  • Vi investerer aktivt i solenergi proportionalt med eget energiforbrug 
  • Vi har investeret i LED-belysning, hvilket reducerer vores strømforbrug i Varde med 33%

Se certifikat fra Natur-Energi

Se certifikat for investering i solcellepark

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Det stigende pres på Jordens primære ressourcer skærper behovet for at udvikle og anvende cirkulære og ansvarlige processer, hvor råvarer genanvendes af affald.

Mål nr. 12: Sådan gør vi

Genanvendelse af plast

Fra kabelaffald til lukkede produkter

Som en af landets førende leverandører af topringe, kegler og kloak- og brønddæksler, føler vi en særlig forpligtelse til at tilbyde produkter, som er godt for miljøet, og som bakker op om samfundets målsætning for genanvendelse af plast. 

Vi anvender hvert år over 1000 tons affald fra kabler i produktionen af vores topringe, kegler og dæksler. At genanvende affald, som ellers ville være endt på forbrændingen, giver god mening. Der er ikke blot en CO2-mæssig besparelse i form af plasten, som genanvendes, men også ifht. den CO2 der udledes, hvis man vælger at anvende en topring i beton.

I egenproduktionen benyttes udelukkende genbrugsplast, og hvis der sker et spild, knuses dette til granulat, således at vi kan genanvende det til nye emner. Vi arbejder altså ud fra en cirkulær tankegang i produktionen af topringe, kegler og dæksler af genbrugsplast.

Kort og godt 

  • Vi sørger for at plasten ikke sendes på forbrændingen 
  • Vi producerer lukkede produkter af genbrugsplast
  • Vi anvender kabelaffald 
  • Vi sikrer en bedre brøndkonstruktion og dermed en længere levetid
 

 

Step 1

Step 1

Step 2

Step 2

Step 3

Step 3

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores produkter, løsninger eller services? Eller søger du hjælp til beregninger og dimensioneringer? Vi står klar til at hjælpe. Udfyld formularen herunder, og vi kontakter dig hurtigst muligt.